LOGOS BETYDER ORD

Orden är byggstenarna för vår kultur, våra liv, de innehåller så mycket mer än bokstäverna som formar dem. Jag har alltid älskat det skrivna ordet, att kunna vrida och vända för att hitta den rätta känslan och meningen.

Logos är grekiska och betyder just ord. Jag har ett förflutet i Grekland och talar grekiska - i alla fall gjorde jag det när jag lämnade landet 2005... När jag kom tillbaka till Sverige och startade mitt företag blev namnet Logos Communication ett sätt att omfamna min erfarenhet från Grekland i mitt fortsatta liv här.

Logos knyter också an till min längtan efter djupare mening och ett liv i inre harmoni: Εν αρχη ηταν ó Λóγος - I begynnelsen var Ordet.